• Klinik Onaylı

    İlk ve Tek Göğüs Koruyucu

  • Silver Cap

    Sadece Welcome Baby'de

  • SATIN AL

Proje Çalışması

Ağrılı ve kanamalı 40 emziren anne. Deri çatlaklılar ve yarıklar 2 gruba ayrıldı. 20 hasta Silver Cap ile tedavi edildi. 20 (kontrol grubu) Hasta anne sütü ve bandaj ile tedavi edildi.

SONUÇLAR

Acıyı Giderme: Silver Cap, 7 gün içerisinde; tedavi edilen annelerin %70’inin ağrısını azalttı. Kontrol grubundaki annelerin %20'si düzelme hissetti.

Kanama: Silver Cap ile tedavi edilen neredeyse tüm annelerin (19/20) kanamaları 7 gün sonra kesildi. Kontrol grubundaki annelerin sadece ¼ ünün kanaması ise devam etti.

Çatlaklar: Silver Cap kullanan annelerin %70’inin çatlakları tamamen iyileşti. Kontrol grubu annelerinde bu oran %50’in altındaydı.

Sonuç ve Karar: Genel olarak; Silver Cap acıyı geleneksel yöntemlere göre daha hızlı iyileştirdi, iyileşme sürecini kısalttı. Daha da ötesi, Silver Cap ile tedavi sadece kanıtlanmadı ayrıca tavsiye edildi.

DİĞER KLİNİK ÇALIŞMALAR

Schirm E, Schwagermann MP, et al. Drug use during breastfeeding. 

A survey from the Netherlands. Eur J Clin Nutr 2004; 58: 386 90)

 

Amaç: Emziren annedeki ilaç kullanımını gözlemlemek ve emzirmeyen anneninki ile karşılaştırmak. Ek olarak, ilaç kullanımı emzirme kararının alınmasında etkin rol oynuyor mu ya da tersine bir etkisi oluyor mu bununla ilgilenmek.

 

Tasarım ve Ortam: 2002 yılında, 6 haftalık bir dönem boyunca, Friesland’deki Well-Baby Clinic’te, 6 aydan küçük çocuğu olan annelerle bir anket yapıldı. 549 kişi katıldı. %43’ü buna cevap verdi.

 

Sonuçlar: Katılanların %82,1’ i; bebeklerini doğumdan 6 ay sonrasında istenilen her zaman emzirdiklerini söylediler. Katılan emziren annelerin yarısından fazlası (%65.9) ilaç kullandılar fakat emzirmeyen annelere göre daha az sıklıkla kullandılar (79.6%). İlaç kullanım kalıpları farklık göstermektedir: oral kontraseptif ilaçlar, demir takviyeleri, Peptik ülser ilaçları, beyin hücreleri üzerinde özel etkiye sahip olan ilaçlar emzirmeyen anneler tarafından daha sıklıkla kullanılır buna keza vitaminler emziren anneler tarafından daha çok kullanılır. İlaçlar, annelerin emzirmeye başlama ve devam etme kararını almalarında önemli bir etkiye sahiptir. Kadınlar, emzirme döneminde ilaç kullanımından genellikle çekinirler. İlaç kullanımı ve emzirmeyi birlikte götürmezler. Çocuğa zarar vermeme adına birisinden birisini tercih ederler.

 

Sonuç ve Karar: İlaçlar emzirme döneminde genellikle zorunlu olarak kullanılır ve emzirmeye devam ya da emzirmeyi bırakma kararı alımı noktasında çok önemli bir rol oynarlar. İlaç ile nasıl baş edeceğinin bilgisi bu nedenle emzirmeyi destekleyen zorunlu çabadır.

Bremer Ezmirme Çalışması

Bremer emzirme çalışması, emzirmeyi bırakmada 2.cil büyük nedenin, emzirme sürecindeki çatlak ve yarıklara bağlı acı ve ağrı olduğunu keşfetmiştir. Silver Cap ile emzirme çatlağı, yarıkları ve ağrılarından korunabilirsiniz.  Çocuğunuza ilk bir yılda; en iyi olası beslenmeyi, yani anne sütünüzü sağlayabilirsiniz.